آواتار کاربر

حمید حکاکی

بنیان‌گذار شیفت کمپ و کوچ تحول در زندگی و کسب‌‌وکار: «امروز باور من این است که رسیدن به رهایی، خشنودی و توانگری رمز رسیدن به جهانی زیبا و لایق انسان‌هاست.»

2 دوره
177 دانشجو