(9)

نیت و هدف این دوره برندسازی شخصی؛ خلق بستر و فضایی برای برند بودن و زندگی کردن است.

(14) 15,000,000تومان30,000,000تومان

در پایان شیفت کمپ رهایی، هر فرد در هر موقعیت زندگی، نوع بودن و عملکردش، خودبه‌خود «رهایی در بودن و عمل‌کردن مؤثر» است و درنتیجه پاسخ او به هر آنچه با آن سروکار دارد، یک پاسخ مؤثر، خلاقانه و شهودی است.

به دلیل و جود شرایط خاص در ایران، این دوره با همان قیمت سال قبل ارائه شده تا امکان حضور بیشتری فراهم شود، با این وجود؛ چنانچه مانع حضور شما در شیفت کمپ رهایی، چالش مالی است؛ لطفا از طریق شماره ی زیر به سولماز پیام ارسال کنید.

شماره تماس با سولماز: +989192706234 (لطفا در واتساپ پیام ارسال کنید)

چنانچه از همراهان دور اول شیفت  کمپ رهایی هستید، حضور در دور دوم با پرداخت ۵۰٪ امکان پذیر است. برای حضور به سولماز پیام دهید.