سفر رهایی، خشنودی و توان‌گری

در رهایی زندگی کن | SHIFT.camp

SHIFT.camp

شیفت کمپ منزل‌گاهی است که در آن؛ ما خود را از زندان ذهن می‌رهانیم، خویشتن واقعی را ملاقات می‌کنیم، رسالت «منِ اصیل» را خلق می‌کنیم و به مأمورت «من» مشغول می‌شویم. شیفت کمپ جایی است که در آن می‌توانید به جریان زندگیِ در حال زیستن بنگری، کمی از دغدغه و هیاهوی ذهن فاصله بگیرید، بیاندیشید و با تجربه‌ی تحول؛ نوع بودنی را خلق کنید که انتخاب اصیل شما است. شیفت‌کمپ در قالب دوره‌‌های تحول، دوره‌های معنای زندگی و دوره‌های برندسازی شخصی به شیوه‌ی کوچینگ گروهی، آموزش تحول محور، به ما امکان زیستنِ بودنی اصیل و توانگرانه را می‌دهد.

خدمات شیفت‌کمپ

شیفت کمپ در سه حوزه برای تحول به شما کمک خواهد کرد:

  • تحول: رهایی در بودن
  • معنای زندگی: خشنودی در بودن
  • برندسازی شخصی: توانگری در بودن

با شرکت در دوره‌‌های آموزشی، کارگاه‌ها یا جلسات کوچینگ فردی و گروهی شیفت‌کمپ علاوه‌بر تجربه‌ی کشف در زندگی شخصی، شما قدم‌به‌قدم به فردی تبدیل خواهید شد که می‌تواند هر نوع بودنی را آزادانه و با قدرت انتخاب کند و در زندگی همواره قدرتِ؛ توانگری، خشنودی و رهایی را به همراه خواهید داشت.

COACH camp

کوچ کمپ یک کلاب از جمع کوچ‌ها است که می‌خواهند کسب‌وکار کوچینگ را به‌صورت حرفه‌‌ای پیش ببرند. حرفه‌ای پیش بردن کوچینگ به معنای داشتن یک کسب‌وکار پویا با تمامی مختصات آن است، مانند درآمدزایی، داشتن ساختار بازاریابی، فروش و برندسازی.

در مورد کوچ کمپ بیشتر بخوانید >
کوچ کمپ - مهر
کوچ کمپ - آبان
کوچ کمپ - آذر
بوک کمپ | کتاب خوانی کوچ کمپ

آخرین مقاله‌ها

تاریخچه کوچینگ

تاریخچه کوچینگ و تاریخ تکاملی کوچینگ: می‌خواهیم در سفر تاریخِ تکاملی کوچینگ همراه باهم قدم [...]

کوچینگ چیست و کوچ کیست؟

کوچینگ (Coaching) و کوچ (Coach) واژه‌هایی هستند که این روزها چه در میان فارسی‌زبانان و [...]

مدل نقطه اصالت | A spot model

 مدل نقطه اصالت در بخش دوم مدل SHIFT in being برای کشف معنای زندگی (Life [...]

مدل تحول در بودن | SHIFT in being model

مدل SHIFT مدلی است برای ایجاد تحول در زندگی هر فرد؛ و از سه بعد [...]

1 دیدگاه