shift camp

در رهایی زندگی را خلق کن!

شیفت کمپ، مرجع کوچینگ، تحول و برندسازی شخصی

shift camp

در رهایی زندگی را خلق کن!

شیفت کمپ، مرجع کوچینگ، تحول و برندسازی شخصی

چیستی شیفت کمپ

شیفت کمپ منزل‌گاهی است برای خلق زندگی در رهایی. 

شیفت یک قلمروی گفتگویی است که انسان‌ها را برای رهایی از بند‌های ذهن، خلق خویشتن و خلق تجربه‌ی خشنودی در زندگی همراهی می‌کند. شیفت کمپ منزل‌گاهی است که باید در آن زندگی را زیست کرد، به اندیشه پرداخت و با تحول؛ نوع بودن را در مسیر رهایی توسعه داد. شیفت کمپ خود ما هستیم، شیفت کمپ خود ما می‌شویم. دوره‌های تحولی شیفت کمپ به دنبال ایجاد تحول در زندگی‌ است، نه افزایش اطلاعات یا دانش. با شرکت در دوره‌‌ها، کارگاه‌ها یا جلسات کوچینگ فردی و گروهیِ شیفت‌کمپ علاوه‌بر تجربه‌ی کشف در زندگی شخصی، شما قدم‌به‌قدم به فردی تبدیل خواهید شد که می‌تواند هر نوع بودنی را آزادانه و با قدرت خلق کند و در زندگی همواره قدرت، خشنودی و رهایی را به همراه خواهید داشت.

بیشتر بخوانید

دوره‌ها و محصولات

آخرین مقاله‌ها

تاریخچه کوچینگ

تاریخچه کوچینگ و تاریخ تکاملی کوچینگ: می‌خواهیم در سفر تاریخِ تکاملی کوچینگ همراه باهم قدم [...]

کوچینگ چیست و کوچ کیست؟

کوچینگ (Coaching) و کوچ (Coach) واژه‌هایی هستند که این روزها چه در میان فارسی‌زبانان و [...]

مدل نقطه اصالت | A spot model

 مدل نقطه اصالت در بخش دوم مدل SHIFT in being برای کشف معنای زندگی (Life [...]

مدل تحول در بودن | SHIFT in being model

مدل SHIFT مدلی است برای ایجاد تحول در زندگی هر فرد؛ و از سه بعد [...]

1 دیدگاه