تاریخچه کوچینگ

تاریخچه کوچینگ و تاریخ تکاملی کوچینگ: می‌خواهیم در سفر تاریخِ تکاملی کوچینگ همراه باهم قدم [...]

کوچینگ چیست و کوچ کیست؟

کوچینگ (Coaching) و کوچ (Coach) واژه‌هایی هستند که این روزها چه در میان فارسی‌زبانان و [...]

مدل نقطه اصالت | A spot model

 مدل نقطه اصالت در بخش دوم مدل SHIFT in being برای کشف معنای زندگی (Life [...]

مدل تحول در بودن | SHIFT in being model

مدل SHIFT مدلی است برای ایجاد تحول در زندگی هر فرد؛ و از سه بعد [...]