تماس با شیفت کمپ

لطفا برای تماس با شیفت کمپ / حمید حکاکی از روش‌های زیر استفاده نمایید

whatsapp  تماس از طریق واتساپ: [کلیک کنید]

telegram تماس از طریق تلگرام: [کلیک کنید]