(41) 2,000,000تومان4,000,000تومان

در پایان شیفت کمپ رهایی، هر فرد در هر موقعیت زندگی، نوع بودن و عملکردش، خودبه‌خود «رهایی در بودن و عمل‌کردن مؤثر» است و درنتیجه پاسخ او به هر آنچه با آن سروکار دارد، یک پاسخ مؤثر، خلاقانه و شهودی است.